artykuł nr 1

Uchwała nr 154/XXVI/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania

Załączniki:
RG-154-XXVI-2020471 KB