artykuł nr 1

Uchwała nr 140/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-140-XXIV-2020MB