artykuł nr 1

Uchwała nr 80/XIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 lipca 2019 r. na działania Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (DK.5387.2019)

Załączniki:
RG-80-XIII-2019MB