artykuł nr 1

Uchwała nr 77/XIII/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Załączniki:
RG-77-XIII-2019754 KB