artykuł nr 1

Uchwała Nr 99/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na rok 2018