artykuł nr 1

Uchwała Nr 27/XXXVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie  zatwierdzenia planu pracy komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny na 2017 rok