artykuł nr 1

Uchwała Nr 100/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego