artykuł nr 1

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.135.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.135.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych