artykuł nr 1

INFORMACJA

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr …/2023 Komisarza Wyborczego

w Częstochowie I z dnia 25 września 2023 r.

 

Gm. Rędziny

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Centrum Usług Społecznościowych, 42-242 Rędziny, ul. Wolności nr 126

Termin: 28 września 2023 r. o godz. 16:00