artykuł nr 1

INFORMACJA

dotycząca zasad zgłaszania przez komitety wyborcze i wyborców, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.