artykuł nr 1

Petycja

w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności