artykuł nr 1

Ogłoszenie

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 28 sierpnia
2018 r. (tj. wtorek) na godz. 08:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej podwyżek dla kierowców w Gminnym Zakładzie
Komunikacyjnym w Rędzinach.
2. Omówienie i wyrażenie opinii w sprawie pisma z dnia 30.07.2018 r. dotyczącego likwidacji
szkód wynikających z braku odpływu wód przy posesji na skrzyżowaniu ulic Wolności
i Wiatrakowej.
3. Sprawy różne.