artykuł nr 1

Nowe Prawo Wodne - Informacja

W dniu 01 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne, która wprowadziła opłatę za usługi wodne, uiszczaną m.in. za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Niektórzy z właścicieli nieruchomości odczują obciążenia finansowe, gdyż będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za usługi wodne.

Realizując zapisy w/w ustawy Urząd Gminy w Rędzinach  aktualnie wysyła do właścicieli nieruchomości  o powierzchni powyżej 3500 m2 zawiadomienie o opłatach za usługi wodne, na podstawie których właściciele są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenia dotyczące każdej z posiadanych nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.zabudowanej więcej niż 70% (do których zalicza się budynki, budowle, kostka brukowa, droga utwardzona, taras lub inna utwardzona powierzchnia), mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 w/w ustawy wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym jeśli otrzymacie Państwo pismo z Urzędu Gminy Rędziny
dotyczące ustalenia  opłaty  za usługi wodne prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia  oraz doręczenie ( osobiście lub pocztą) do Urzędu Gminy  w Rędzinach. Na podstawie złożonych oświadczeń pracownicy urzędu ustalą kto jest zobowiązany do dokonania wpłaty. Osobom które będą zgodnie z przepisami prawa zobowiązane do dokonania wpłaty wyślemy stosowną pisemną informację.