artykuł nr 11

zarządzenie nr 0050.31.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 marca 2018 roku.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżecie Gminy Rędziny za 2017 rok

artykuł nr 12

Uchwała Nr 4200/VI/69/2017

z dnia 24 kwiatnia 2017 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Załączniki:
Uchwała 908 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 4200/VI/60/2018

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
Uchwała 862 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 4200/VI/135/2017

z dnia 30 listopada 2017 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Rędziny

Załączniki:
Uchwała 715 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 4200/VI/138/2017

z dnia 30 listopada 2017 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
Uchwała 808 KB
Dostępne kategorie:
2018
2020