artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 301/LI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 2 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

Załączniki:
RG 301.LI.2022 189 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 300/LI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego od osób fizycznych oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
RG 300.LI.2022 102 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 299/LI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 2 sierpnia 2022 roku.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Załączniki:
Załącznik 243 KB
RG 299.LI.2022 57 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 298/LI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie: utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej w ramach projektu pt. „Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach oraz nadania jej Statutu

Załączniki:
RG 298.LI.2022 47 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 297/LI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2022/2023

Załączniki:
RG 297.LI.2022 29 KB