artykuł nr 61

zarządzenie nr 0050.107.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 8 września 2022

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023
rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załączniki:
0050.107.2022 17 MB
artykuł nr 62

zarządzenie nr 0050.106.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 września 2022 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki:
0050.106.2022 344 KB
artykuł nr 63

zarządzenie nr 0050.105.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 września 2022r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II-ch przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Załączniki:
0050.105.2022 351 KB
artykuł nr 64

zarządzenie nr 0050.104.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz wykonania planu finansowego zakładów budżetowych za I półrocze 2022

Załączniki:
0050.104.2022 MB
artykuł nr 65

zarządzenie nr 0050.103.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej niektóre czynności z zakresu prawa pracy
wobec Wójta Gminy Rędziny, w przypadku nieobecności Sekretarza Gminy

Załączniki:
0050.103.2022 290 KB