artykuł nr 1

Uchwała nr 81/XIV/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Załączniki:
RG-81-XIV-2019 291 KB