artykuł nr 1

Uchwała nr 67/XI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
Wyniki 483 KB
RG-67-XI-2019 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr 66/XI/2019

Rady Gminy w Rędzinach z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032

Załączniki:
Wyniki 482 KB
RG-66-XI-2019 12 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr 65/XI/2019

Rędziny z dnia 18 czerwca 2019roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019rok

Załączniki:
Wyniki 482 KB
RG-65-XI-2019 MB
artykuł nr 4

Uchwała nr 64/XI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 czerwca 2019roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019rok

Załączniki:
Wyniki 482 KB
RG-64-XI-2019 377 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr 63/XI/2019

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rędziny w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Załączniki:
Wyniki 483 KB
RG-63-XI-2019 350 KB