artykuł nr 1

Uchwala Nr 49/VIII/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2032

Załączniki:
RG-49-VIII-2019 12 MB