artykuł nr 1

Uchwała Nr 91/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-91-XXX-2016 349 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 90/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Załączniki:
RG-90-XXX-2016 86 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 89/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny

Załączniki:
zal do RG-89-XXX-2016 207 KB
RG-89-XXX-2016 76 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 88/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie aktualności studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny oraz miejscowych planów zagospodarwoania przestrzennego gminy Rędziny

Załączniki:
zal do RG-88-XXX-2016 MB
RG-88-XXX-2016 70 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 87/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Marianka Rędzińska

Załączniki:
zal do RG-87-XXX-2016 246 KB
RG-87-XXX-2016 69 KB