artykuł nr 6

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.135.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.135.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

artykuł nr 7

INFORMACJA

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr …/2023 Komisarza Wyborczego

w Częstochowie I z dnia 25 września 2023 r.

 

Gm. Rędziny

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Centrum Usług Społecznościowych, 42-242 Rędziny, ul. Wolności nr 126

Termin: 28 września 2023 r. o godz. 16:00

artykuł nr 8

INFORMACJA

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 9

INFORMACJA

Informuję, że w wyznaczonym przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie terminie do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rędziny (t.j. do dnia 21 września 2023, godz. 9.00), nie wpłynęło żadne dodatkowe zgłoszenie .

 

  Urzędnik Wyborczy

  Stanisław Rorat

artykuł nr 10

INFORMACJA

Informacja w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych

Załączniki:
Zgłoszenie transportu 297 KB
Informacja 786 KB