artykuł nr 1

Skarbnik

mgr Aneta Pasieka
Skarbnik Gminy
Telefon: +48 (34) 32-79-014 w. 119

email: skarbnik@redziny.pl

Skarbnik Gminy - kierownik referatu finansowego, prowadzi sprawy z zakresu gospodarki finansowej Gminy.