artykuł nr 36

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego

z dnia 16.09.2021

Załączniki:
Obwieszczenie 532 KB
artykuł nr 37

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego

z dnia 16.09.2021

Załączniki:
Obwieszczenie 534 KB
artykuł nr 38

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372)  z w o ł u j ę na dzień 28 września 2021r. (wtorek) o godz.17.00 posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

Porządkiem  posiedzenia będzie  przedstawienie informacji z działalności Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Rędziny za pierwsze półrocze 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.
Zgłoszenia przyjmowane do 27 września 2021r.

artykuł nr 39

Sprawozdanie z badań nr 530/2021 z dnia 20.09.2021 r

Badania laboratoryjne Osiedlowej Oczyszczalni Ścieków w Rędzinach

artykuł nr 40

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 410 KB