artykuł nr 61

Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie  z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny 

Nr 0050.55.2019  z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

dla pracowników Urzędu Gminy 16 sierpnia 2019 (piątek ) Urząd Gminy jest nieczynny.

 

Dzień ten był odpracowany 13 lipca 2019 r ( sobota) w godz. 7.30- 14.30.

 

artykuł nr 62

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506) z w o ł u j ę  na dzień  21 sierpnia 2019 r. (tj.  środa) na godz. 8.00  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:
---------------------------  

1.  Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w  2019 r. zmienionej uchwałą nr 41/V/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018 w  sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

2. Omówienie przygotowań obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 – informacja o wykonaniu remontów oraz inwestycji. Komisja wyjazdowa.

3. Sprawy różne

artykuł nr 63

ZEBRANIA SOŁECKIE POŚWIĘCONE FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU NA ROK 2019

INFORMUJEMY, ŻE W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W GMINIE RĘDZINY ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA SOŁECKIE POŚWIĘCONE FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU NA ROK 2019:

- 29 SIERPNIA 2019 ROKU (czwartek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA KONIN, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE, UL. KIELECKA,

- 03 WRZEŚNIA 2019 ROKU (wtorek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY - OKUPNIKI, W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU,  UL. DZIAŁKOWICZÓW,

- 05 WRZEŚNIA 2019 ROKU (czwartek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RUDNIKI, W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKACH, UL.SZKOLNA,

- 09 WRZEŚNIA 2019 ROKU (poniedziałek) O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – WYRAZÓW, W  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĘDZINACH, UL. SZKOLNA

- 17 WRZEŚNIA 2019 ROKU (wtorek) O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY - KOLONIA, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W RĘDZINACH, UL. SZKOLNA,

- 18 WRZEŚNIA 2019 ROKU (środa), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ,  UL SREBRNA,

- 23 WRZEŚNIA 2019 ROKU (poniedziałek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA KOŚCIELEC, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIELCU, UL. WOLNOŚCI,

- 24 WRZEŚNIA 2019 ROKU (wtorek), O GODZ. 17:00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – OSIEDLE, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RĘDZINACH – OSIEDLU, UL. MICKIEWICZA.

artykuł nr 64

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.)z w o ł u j ę na dzień 26 sierpnia  2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 16,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu.

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych na terenie gminy Rędziny zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  4. Sprawy bieżące.
artykuł nr 65

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Załączniki:
Informacja 46 KB