artykuł nr 101

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 564 KB
artykuł nr 102

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 527 KB
artykuł nr 103

Zarządzenie nr 0050.57.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Wyrazów, mającego na celu
wybór Sołtysa oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Załączniki:
zwg0050.57.2018 407 KB
artykuł nr 104

Posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.)  z w o ł u j ę  na dzień 08 maja 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 11.30  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

 

  1. Zmiana uchwały nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 rokuw sprawie przyjęcia programu GKRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
  2. Sprawy różne
artykuł nr 105

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 08 maja 2018 r.
(tj. wtorek) na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku.
2. Sprawy różne.