artykuł nr 96

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę  na dzień 24 maja 2018 r. (tj. czwartek) na godz. 7.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :


Zaopiniowanie  projektów uchwała w sprawach:


1.  Podjęcia uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy  kanalizacyjnych.
2.  Podjęcia uchwały w sprawie  zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu przygotowanie i wspólną realizację projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i  Mstów.”
3.  Sprawy różne

artykuł nr 97

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 24 maja 2018 r.
(tj. czwartek) na godz. 07:15 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.
Porządek posiedzenia:


1. Omówienie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu i opłaty manipulacyjnej.

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
dr inż. Łukasz Kulesza

artykuł nr 98

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 11.05.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 541 KB
artykuł nr 99

Postanowienie Nr DCZ1-5232-1/2018

KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Rędziny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Załączniki:
Załącznik 383 KB
Postanowienie 1,014 KB
artykuł nr 100

Informacja KBW

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia b.r.  funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Rędziny objął Pan Stanisław Rorat

 

http://czestochowa.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/25293_WYKAZ_URZEDNIKOW_WYBORCZYCH_POWOLANYCH_NA_OBSZARZE_DZIALANIA_DELEGATURY_KBW_W_CZESTOCHOWIE