artykuł nr 71

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 24.07.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 630 KB
artykuł nr 72

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę  na dzień 31 lipca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16.30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:
1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2) Wybór protokolanta.
3) Rozpatrzenie skargi mieszkańca Marianki Rędzińskiej
4) Sprawy różne.
5) Zakończenie posiedzenia


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Rędziny
Szymon Wiśniewski

 

artykuł nr 73

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 28.06.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 269 KB
artykuł nr 74

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 27.06.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 190 KB
artykuł nr 75

Informacja

Nowe zasady przyznawania dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Załączniki:
Informacja 18 KB