artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

„Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Wiatrakowej w miejscowości Kościelec”