artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w

Kościelcu i w Rudnikach gmina Rędziny”

zal 11A.zip  - pobierz załącznik

zal 11B.zip - pobierz załącznik