artykuł nr 1

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Podinspektora ds. ochrony środowiska