artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gminnego Zakładu Komunikacji w Rędzinach:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach