artykuł nr 1

Ogłoszenie

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach ul. Szkolna 11, 42 - 240 Rudniki dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rędziny