artykuł nr 1

KONKURS OFERT

na wykonanie następującej dostawy :
Dostawa 19 kpl. sprzętu komputerowego (laptopy) w ramach programu:
Oś I :  Powszechny dostęp do szybkiego internetu,
Działanie 1.1 : Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA +