artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.7.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 stycznia 2020 r.

w  sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2020 roku w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „