artykuł nr 1

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych ramach zadania inwestycyjnego pn. :  „Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rędziny”  – wg formuły : zaprojektuj i zbuduj