artykuł nr 1

Ogłoszenia o naborze dla partnera

Gmina Rędziny ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 11.

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze215 KB
Ogłoszenie986 KB