artykuł nr 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 / dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny”

Załącznik 12 - pobierz