artykuł nr 1

Za 2017

14.06.2018 - data przekazania oświadczenia majątkowego przez Wojewodę Śląskiego