artykuł nr 1

Uchwała nr 217/XXXVIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021r

Załączniki:
RG-217-XXXVIII-2021MB