artykuł nr 1

Uchwała nr 216/XXXVIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2021-2032

Załączniki:
RG-216-XXXVIII-202112 MB