artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.69.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 czerwca 2021r.

w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Załączniki:
zwg 0050.69.2021373 KB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020
2021