artykuł nr 1

Uchwała nr 150/XXV/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zgody na podwyższenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na części nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 167/10 k.m. 9 obręb Kościelec

Załączniki:
RG-150-XXV-2020344 KB