artykuł nr 1

Uchwała nr 149/XXV/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Rędziny na lata 2020 - 2025

Załączniki:
RG-149-XXV-2020MB