artykuł nr 1

Uchwała nr 148/XXV/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach poprzez zmianę jej siedziby

Załączniki:
RG-148-XXV-2020309 KB