artykuł nr 1

Uchwała nr 147/XXV/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

Załączniki:
RG-147-XXV-202011 MB