artykuł nr 1

Uchwała nr 142/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Załączniki:
RG-142-XXIV-2020651 KB