artykuł nr 1

Uchwała nr 136/XXIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych gminy Rędziny

Załączniki:
RG-136-XXIII-2020713 KB