artykuł nr 1

Uchwała nr 133/XXIII/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:
RG-133-XXIII-202014 MB