artykuł nr 1

Uchwała nr 132/XXIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

Załączniki:
RG-132-XXIII-2020MB