artykuł nr 1

Uchwała nr 123/XXI/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych gminy Rędziny

Załączniki:
RG-123-XXI-2020837 KB